Hur du driver ett företag 100% online

Företag på nätet

I och med pandemin blev det oerhört attraktivt för många att börja jobba 100% online. Redan tidigare var det ett bra alternativ för dem som gärna ville ut och resa i världen och ändå ha en fast inkomst oavsett var i världen de slog upp sin dator för att jobba. 

Nu börjar vi närma oss en postpandemisk tid och restriktioner börjar lättas. Nu har man dock lärt sig alla fördelar med att jobba online och kan dessutom börja resa mer fritt. Men vilken sorts företag ska du börja med och hur gör du?

Att tänka på när du driver verksamhet online

Att tänka på när du driver verksamhet online

Du är din egen chef

Många gånger jobbar du helt själv och många gånger hemifrån. Det kräver en annan sorts disciplin än att gå till ett kontor och jobba om dagarna. Vissa väljer att gå till café och sätta sig, andra att hyra in sig på kontorskomplex där man hyr sitt eget kontor eller skrivbord och sitter och jobbar tillsammans med andra distansarbetare.

Lär dig alla kommunikationsplattformar som finns

När du jobbar online räcker det sällan med att bara skicka mejl. Olika kunder vill ha kontakt på olika sätt och det kan vara bra att i förväg vara bekant med plattformar som Skype och WhatsApp samt videosamtalstjänster som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. 

Fokus. Fokus. Fokus.

När du jobbar själv är det – utöver självdisciplin – viktigt att ha fokus. Det är lätt att örla iväg på avvägar om du inte har fokus. Ett bra sätt att behålla fokus är att ta regelbundna pauser. För att se till att du verkligen gör det kan du exempelvis jobba efter Pomodoro-metoden.

Pomodoro-metoden går ut på att du sätter en klocka på 20 minuter. Under dessa 20 minuter jobbar du fokuserat. När klockan ringer tar du en paus i 5 minuter och kör sedan 20 minuter till. Efter tre rundor tar du en längre paus på 15–20 minuter. Hur långa pass av arbete och vila som passar dig bäst kan du experimentera dig fram till.

Att ha arbetskamrater online

En liten svårighet när man jobbar online är hur man bygger relationer med arbetskamrater. Alla människor är annorlunda vad det gäller social interaktion. Vissa trivs utmärkt med att bara jobba på och inte interagera med andra. Andra måste helt enkelt interagera för att kunna existera. I många fall krävs interaktionen för att arbetsuppgifter ska kunna utföras.

Det viktiga med detta är att du blir medveten om både dina egna behov och gränser, dina medarbetares behov och gränser samt arbetsuppgifternas behov. Balans mellan dessa är nödvändiga och gränser måste sättas upp och respekteras som tar hänsyn till alla dessa delar.

Generellt behöver de flesta någon form av interaktion med sina arbetskamrater som går utöver ren arbetsrelaterad information. Faktum är att det är arbetsmässigt effektivt att lägga lite tid på socialiserande då det kan generera ombyte och serotonin som ger dig nytt fokus och energi att ta tag i arbetsuppgifter.

Måste man ha ett eget företag för att jobba online?

Nej, det finns flera alternativ till eget företag. Antingen kan du vara direktanställd av ett företag – men att du jobbar för dem på frivillig plats. Har du dock flera arbetsgivare brukar detta vara ett ganska komplicerat upplägg. Då kan det vara bättre att använda en faktureringstjänst.

Både i Sverige och internationellt finns det olika faktureringstjänster. Du kan då skicka faktura till dina kunder utan att ha eget företag. De fungerar som din arbetsgivare och betalar ut din lön och betalar in din skatt. För detta tar de en viss procent i avgift från ditt arvode.