Hur många semesterdagar får man per månad?

Holiday

Det enkla svaret på frågan om hur mycket semester man får, är att det beror på hur mycket semester man har tjänat in. Alla anställda har dock rätt till en viss mängd semesterdagar och det är inget som kan avtalas bort. Det är nämligen Semesterlagen som styr hur mycket semester man får. Enligt den lagen har alla rätt till 25 semesterdagar per år. Det spelar till exempel ingen roll om man är medlem i Kommunal, Byggnads eller någon annan facklig organisation.

Till att börja med måste man först tjäna in sin semester innan man kan få ut betald semester. Hur mycket betald semester man får baseras som regel på hur mycket man har jobbat året innan. Enligt Semesterlagen är ett semesterår perioden 1 april till 31 mars efterföljande år. Motsvarande period närmast före semesteråret är intjänandeåret. Det är dock ganska vanligt att arbetsplatser har en överenskommen avvikelse om att semesteråret är samma period som kalenderåret istället.

Hur många semesterdagar per månad får man när man har arbetat ett halvår?

Det finns en formel som man kan använda för att räkna ut hur många semesterdagar man tjänar in per månad. Den ser ut så här:

  • För betalda semesterdagar tar man antalet semesterdagar per år x antalet anställningsdagar aktuellt intjänandeår / 365 (avrundas alltid uppåt till hela semesterdagar)
  • För obetalda semesterdagar tar man antalet semesterdagar minus antalet betalda semesterdagar

Allt det här kan se väldigt komplicerat ut. Att räkna ut sin semester kan ge vem som helst huvudvärk. Så hur många semesterdagar får man per månad om man har arbetat i ett halvår för ett företag? Låt oss ta ett par exempel! 

Kaj och Ellis anställdes av samma företag år 2021. De har rätt till 25 semesterdagar per år, det vill säga grunden i Semesterlagen.

Kaj har varit anställd från och med 1 juni år 2021. Kaj har rätt till 25 obetalda semesterdagar år 2021. För år 2022 beräknas Kajs semester från den 1 juni året före, vilket ger Kaj 21 betalda semesterdagar och 4 obetalda semesterdagar att ta ut under 2022.

Ellis har däremot varit anställd från och med 1 november år 2021 och har därför endast rätt till 5 obetalda semesterdagar under år 2021. För år 2022 beräknas Ellis semester från den 1 november året före, vilket ger Ellis 4 betalda semesterdagar och 21 obetalda semesterdagar att ta ut under 2022.

Som vi ser av exemplen har man ändå rätt till sina 25 dagar, även om en andel av dem kan vara obetalda.