Att investera i fonder

Fonder är ett av de mer populära investeringsalternativen bland privatpersoner. De finns tusentals fonder tillgängliga att investera i. Men att välja de bästa fonderna, eller vilken fond som är bäst, är inte alltid så lätt. När du letar efter de bästa fonderna måste du bland annat titta på din riskprofil samt tidshorisont för att kunna nå dina mål. En riskprofil är din vilja och förmåga att ta risker. Därför kan till exempel någon som är villig att ta mer risk investera i högriskfonder, som inte är lämpliga för privatpersoner som vill investera med låg risk. Tidshorisonten innebär tiden du är villig att lägga för att nå dina sparmål, som också är en mycket faktor. Till exempel kan en privatsparare investera i högriskfonder för sina långsiktiga mål snarare än kortsiktiga.

Det finns vidare flertalet olika fonder på börsmarknaden idag. Man kan säga att man delar in fonder i diverse olika kategorier, beroende på marknad osv. Det man ska ha med sig är att det inte finns någon universal bästa fond för alla, det gäller som skrivet ovan att det ska passa ens egna privata investeringsmål, riskmedvetenhet samt investeringshorisont. Låt oss säga att du vill spara i fonder till dina barn, med en sparhorisont på 15 år. I det här fallet kan aktiefonder vara det bästa alternativet. Högre risk, men samtidigt med lång sparhorisont.

Vad innebär det att investera i fonder?

En fond innebär att man samlar medel från en grupp investerare och investerar dessa medel i olika aktier. Varje fond har olika investeringsmål och investeringsstrategier. När du investerar i en fond är det en aktiv fondförvaltare som övervakar fonden och förvaltarens mål att generera avkastning till investerare. Fonder kan erhålla många olika aktier, vilket gör dem till ett mycket attraktivt investeringsalternativ.

Fördelar med fonder

Det finns flertalet olika anledningar till varför investerare eller privatsparare vänder sig till fonder istället för att investera i enskilda aktier och bygga ihop sin egen portfölj. De främsta anledningarna till att privatsparare väljer att köpa fonder framför enskilda aktier är diversifiering, bekvämlighet och lägre kostnader.

Bekvämlighet

Som nämnt ovan är bekvämligheten med fonder ett alternativ varför privatsparare väljer just fonder i sitt sparande. Varför fördela enskilda aktier i en portfölj, när du kan överlåta detta till en fondförvaltare som gör dessa aktiva val åt dig? Vissa privatsparare tycker att det är lättare att köpa fonder som uppfyller deras grundläggare investeringskriterier snarare än att undersöka hur det går för specifikt företag och köpa deras aktier. Privatsparare investerar i fonder när de föredrar att överlåta investerande till någon annan, i detta fall fondförvaltaren. Ofta har dessa fondförvaltare en lång karriär av fonder samt aktier, så istället för att lära sig att förstå aktiemarknaden på egen hand, kan det vara lättare att förlita sig på fondförvaltarnas expertis. Många fonder erbjuder också investerare möjligheten att köpa in sig i specifika branscher eller att köpa aktier med specifika tillväxtstrategier.

bästafondernaidag.se går vi igenom allt från vad fonder är, riskprofil, sparhorisont, bekvämlighet, fördelar med fonder samt de 20 bäst presterande fonderna just nu. Välkommen in!