Hur mycket tjänar en advokat och vad påverkar lönen?

lawyer 2

När utbildningen till advokat är klar är det dags att söka jobb och förhandla lön. Då är det bra att veta vilka förutsättningar som finns, vad du kan förvänta dig och vilka krav som är rimliga. Efterfrågan på advokater har länge varit stabil och förväntas fortsätta att vara det.

Som nyexaminerad advokat med lön som ligger inom det normala kan du som biträdande jurist 2021 få 37 000 kronor. Sedan kan du klättra på karriärstegen och bli delägare i en advokatbyrå eller få en chefsposition. På det sättet kan du nå de högsta lönerna. Så på frågan – hur mycket tjänar en advokat i månaden – kunde detta 2021 ligga så hgst som 94 950 kronor i månaden för lagman och 85 000 kronor för chefsjurist.

Att välja mellan offentlig och privat sektor

Anställning hos offentlig arbetsgivare anses av många vara tryggare eftersom det i allmänhet innebär bättre förmåner, exempelvis i form av längre semester. Lönen för jurister inom privat sektor ligger på 56 500 kronor medan den ligger på 47 350 kronor inom statlig, respektive kommunal, sektor.

Börjar du på en privat advokatbyrå kan du förvänta dig en bra grundlön och god löneutveckling och jobbet kan leda fram till bonusar och delägarskap. Lönen beror på vilket affärsområde du arbetar inom. Jurister inom telekom har den högsta medianlönen på 77 400 kronor, medan industri och bank ligger på 73 300 kronor respektive 68 900 kronor.

Vikten av en bra ingångslön

Om du ställer frågan – hur mycket pengar tjänar en advokat? – finns det inget entydigt svar. Den rekommenderade ingångslönen ligger på 33 500 kronor och är avgörande för hur din löneutveckling kommer att bli. Som nyutexaminerad kan du få erbjudande om en grundlön med en hög andel provision och bonus.

En grundlön med tillägg blir arbetsgivarens sätt att först låta dig “visa vad du går för”. Detta garanterar inte att du kommer att hamna på en bra ingångslön och kan därför verka hämmande på din löneutveckling. En fast och bra ingångslön kan vara en fördel om du söker dig till en annan arbetsplats.

Löneutveckling

De flesta jurister som jobbat i ett par år får ofta en rejäl löneutveckling. Arbetet inom den privata sektorn är uppbyggt på att debitera timmar vilket gör att den som lägger ner mycket tid på sina klienter kan påverka sin löneutveckling.

När man får frågor om “Hur mycket tjänar en advokat?” handlar det därför egentligen om “Hur mycket arbetar en advokat?” eftersom lönen är direkt kopplad till arbetsinsatsen och hur

arbetsgivaren kan mäta och utvärdera din prestation som anställd.

Hur mycket tjänar en advokat i pengar och i förmåner?

Även om advokatyrket präglas av de traditionella värderingarna – att hårt arbete och långa

arbetsdagar leder till framgång – börjar fler och fler yngre jurister att prioritera en god balans mellan arbete och fritid. Ett stimulerande arbete ska också ge utrymme för en rik fritid och möjlighet till ett familjeliv.

Tillhör du de yngre advokater som vill ha ett intressant arbete med bra lön och utvecklingsmöjligheter är det viktigt att du har en tydlig agenda när du söker jobb. Många arbetsgivare är öppna för att bryta invanda arbetsmönster och premiera sina medarbetare utifrån andra värderingar.

Delägarskap

En fråga att ställa sig är: hur mycket tjänar en advokat som går in som delägare? Delägarskapet har traditionellt sett varit en stark motivationsfaktor, men bland yngre jurister börjar de mjukare värdena bli allt viktigare. Goda arbetsvillkor och en bra balans mellan arbete och fritid prioriteras framför delägarskap med vinst.

Delägarskap innebär större engagemang men är samtidigt en möjlighet att påverka

advokatbyråns utveckling och profil. Det ger också utrymme att nischa sig som advokat på byrån. På en framgångsrik advokatbyrå kan vinstdelningen bli avsevärd och det är här en

advokat kan tjäna mycket.

Skillnad mellan storstad och småstad

Generellt sett tjänar en advokat mer i storstaden och därför är det svårt att svara på frågor om hur mycket en advokat tjänar. Skillnaden i lön beror framför allt på att de största arbetsgivarna finns i storstäderna, vilket gör det enklare att byta jobb och välja arbetsgivare. När det finns jobb att välja mellan blir det lättare att förhandla upp sin lön. Skillnaderna kan också bero på att de mer avancerade jobben ligger i storstadsregionerna.

I Storstockholm ligger medianlönen på 53 300 kronor, medan den i Göteborg ligger på 48 000 och i Malmö/Lund på 46 000.