Så fungerar kryptovalutor

På senare år har det blivit väldigt populärt med kryptovalutor och på kort tid har det blivit ett reellt finansiella medel som påverkar den globala ekonomiska marknaden. Samtidigt är det många som ställer sig frågande till hela fenomenet med kryptovalutor och som inte riktigt känner sig bekväma med denna företeelse. Så hur fungerar egentligen kryptovalutor och vad behöver man känna till om detta för att kunna använda det som ett betalmedel? I vilken utsträckning går det att faktiskt använda kryptovalutor i det vardaga livet?

Bitcoin är världens mest kända kryptovaluta och när man pratar om kryptovalutor är det ofta denna variant som är den som flest tänker på. En vanlig missuppfattning är också att Bitcoin är synonymt med kryptovalutor, och att det i själva verket bara finns en kryptovaluta som gäller på marknaden. Men så är inte fallet.

2009 kom Bitcoin och även om det inte slog ner som en bomb direkt var det en intressant teknik som låg bakom denna digitala valuta. Men sedan dess har det kommit många andra kryptovalutor, som på sitt sätt har påverkat den ekonomiska marknaden på ett globalt plan.

För den som är intresserad av kryptovalutor gäller det med andra ord inte bara att hålla koll på Bitcoin, utan nu finns det många nya varianter som också går att investera i. En del av kryptovalutorna på marknaden är så pass etablerade att det också finns fler användningsområden än bara som en investering.

Vad är egentligen kryptovalutor?

En kryptovaluta är ett form av digitalt betalmedel. Skillnaden mot andra valutor är att kryptovalutor inte är beroende av banker för att kunna verifiera transaktioner. Det bygger istället på det som kallas ett peer to peer-system, som gör att vem som helst kan sända och ta emot betalningar med kryptovalutor. Det är alltså inga fysiska pengar som byter ägare, utan det rör sig om digitala data i en databas som finns online. Själva lagringen av kryptovalutor sker i e-plånböcker eller digitala plånböcker.

Samtidigt finns det en stark kryptering bakom alla kryptovalutor. Det är också denna kryptering som ligger bakom namnet kryptovalutor. Det är också denna kryptering som finns till för att säkra tryggheten och göra systemet säkert.

Det som har gjort att intresset för kryptovalutor blivit stort är att värdet på tillgångarna har skjutit i höjden. Det har öppnat för spekulationer, som i sin tur har gjort att värdet har ökat ännu mer. För många är det just spekulering i kryptovalutor som är det stora användningsområdet. Att köpa och sälja kryptovalutor har visat sig kunna vara väldigt lukrativt för den som har förmågan att förutse marknaden och värdeförändringarna.

Det går också att göra betalningar med kryptovalutor, även om det fortfarande är ganska ovanligt. Ett exempel är casinon som har licens och som använder detta betalmedel. Men i ett större perspektiv har kryptovalutor inte riktigt slagit som betalmedel än. Utvecklingen pekar dock i en riktning där man kan använda sig av exempelvis Bitcoin för att betala när man nätshoppar eller liknande. Det gör att intresset för kryptovalutorna växer ytterligare.

Många kända kryptovalutor i världen

Som vi tidigare nämnt är det Bitcoin som är ansiktet utåt för kryptovalutor, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Den lanserades redan 2009 och fick sitt stora uppsving ett par år senare. Det var också i samband med detta uppsving som värdet på Bitcoin sköt i höjden. De senaste åren har Bitcoin legat på rekordnivåer när det gäller värde, även om det sista året har sjunkit något. Men i ett historiskt perspektiv ligger värdet fortfarande på höga nivåer.

Andra kryptovalutor vid sidan om Bitcoin brukar kallas altcoins. Detta för att särskiljas från den ursprungliga kryptovalutan, som alltså är Bitcoin. 2015 lanserades en annan kryptovaluta, eller altcoin, som också visat sig viktig för hela kryptomarknaden. Det handlar om Etherum, som är en blockchain-plattform som har en egen kryptovaluta. Etherum (ETH) kan också kallas för Ether. Efter Bitcoin är det världens största och mest populära kryptovaluta.

Litecoin är en annan kryptovaluta som är värd att nämna. den påminner mycket om Bitcoin, men vill öppna för snabbare och enklare transaktioner. Ripple grundades 2012 och är ett distribuerat registersystem. Det skiljer sig lite mot andra kryptovalutor då tanken är att kunna spåra olika transaktioner.